Proč se vyplatí nám důvěřovat?

Při kalibraci používáme:

Spektrofotometr JETI Specbos 1211

Jedná se o nejpřesnější zařízení v našem vybavení. Má certifikát přesnosti měření. Umožňuje měření displeje každého typu (plazmový, LED, OLED).

Kolorimetr Klein K-10A

Umožňuje rychlé a přesné měření rozsahu jasu, kde nepracuje spektrometr. Je bezkontaktní, takže se využívá u projektorů. Spolu se spektrofotometrem zajišťuje přesnost měření.

Generátor signálu AccuPel DVG-5000

Referenční generátor signálu video. Právě toto zařízení zobrazuje na obrazovce testové obrazy, které následně měříme, abychom vypočítali odchylky od vzorce. Může generovat jak obraz 2D, tak i 3D, v libovolném rozlišení a snímkové frekvenci.

Aplikace Calman 5

Profesionální aplikace používána profesionálními kalibrátory, instalatéry a instruktory organizace ISF a THX. Umožňuje pohodlnou interpretaci měření.Lightspace CMS

Profesionální aplikace používána profesionálními kalibrátory, instalatéry a instruktory organizace ISF a THX. Umožňuje pohodlnou interpretaci měření.Chromapure Professional

Profesionální aplikace používána profesionálními kalibrátory, instalatéry a instruktory organizace ISF a THX. Umožňuje pohodlnou interpretaci měření.Aplikace ControlCAL Professional plus

Program umožňuje pokročilou kalibraci přes servisní rozhraní (interface ISFccc) nebo zásuvku. Umožňuje např. aktivaci dodatečných profilů na Pioneer Kuro.

Referenční přehravač blu-ray

Pokud zákazník nevlastní svůj přehravač (nebo na jeho přání), můžeme použít vlastní, pro zobrazení některých vzorníků nebo při posouzení výsledků. Takto zobrazený obraz je referenční, co znázorňuje tabulka uvedena výše.

Vzorníky

Pro posouzení 100% obrazové stopy uživatele (spolu s přehravačem) používáme kontrolní desky. Máme k dispozici několik oblíbených nosičů se vzorníky a autorský blu-ray obsahující více než 300 ručně zhotovených desek.