Proč nejsou displeje kalibrovány?

Místem, kde se rozhodujeme pro určitý produkt, je většinou prodejna výrobce nebo supermarket. V podmínkách ostrého osvětlení, jaké je příznačné pro toto prostředí obchodu, se zdají být nejvíce atraktivní televizory ty, které jsou nejvíce pestré, proto výrobci o to usilují – dosáhnout maximální pestrosti na úkor věrné reprodukce obrazu.

Když si zákazník instaluje televizor u sebe doma, mnohdy ho čeká šok. Přílišnou pestrost lze snížit, avšak reprodukce obrazu zůstane nízká

Dražší televizory obvykle mají jeden lepší tovární režim, např. "THX", je však instalován hromadně, a ne jednotlivě (tím by se zvýšily náklady), proto lze vždy dosáhnout ještě vyšší kvality televizoru.

Obraz v režisérově podobě

Ideou kalibrace je takové nastavení obrazovky televizoru nebo projektoru, aby byl generován obraz maximálně odpovídající vzorcovému, tj. jaký akceptovali tvůrci filmu. V praxi to znamená, že obrazovka je kalibrována stejným způsobem jako monitory v montážních studiích a vzhled obrazu zrcadlí jeho originální podobu.
V době televizorů HD je to velmi důležité. Obraz Full HD je tak dobrý a tak precizní, že snižování jeho potenciálu špatným nastavením televizoru je významnou ztrátou. Nemyslíte, že je přece jenom dobré zachovat originální znázornění všech uměleckých efektů, jaké nám nabízí tvůrce?

Levnější televizory, které jsou správně kalibrovány, reprodukují obraz přesněji než dražší, avšak nekalibrované modely.

Co mi přinese kalibrace?

Správně provedena kalibrace snižuje na minimum typická zkreslení obrazu, jaká lze pozorovat při sledování obrazu.

Typická zkreslení jsou: nejsou vidět detaily ve stínech, slabý kontrast obrazu, zkreslené barvy (zejména odstíny pokožky, barva trávy, oblohy nebo vody). Některé z nich ilustrujeme (označte pro zvětšení):

Špatné vyvážení bílé

Nesprávná gamma

Zkreslení barev

Příliš silný kontrast

Chyby sytosti

Špatné úrovně černé/bílé

Správná reprodukce obrazu

poprawna reprodukcja obrazu

Jak ty nejlevnější, tak i ty nejdražší televizory mají několik předdefinovaných režimů obrazu, např. Dynamický, Standardní, Kino, Sport. Kalibrace znamená naprosté zanechání idey "režimu". Získáme nový, optimální profil, znázorňující skutečný vzhled ve Vašich světelných podmínkách.

Jak probíhá kalibrace?

Proces kalibrace je mravenčí práce technika, která trvá i několik hodin. Obraz je analizován měřidly a krok za krokem optimalizován z každého, sebemenšího hlediska, výsledkem je pak konečná kvalita.

Příklady

1 Televizor zobrazuje obraz "po svém"

1 Před kalibrací

Pokud nemáme srovnání, může se zdát, že obraz vypadá správně...

2 Měření umožňují zjistit zkreslení a vypočítat korekce.

Měřením můžeme korigovat každý aspekt obrazu, který má vliv na zkreslené znázornění a divákovy dojmy.

Co přesně korigujeme?

Vstupní regulace:

  • nastavení referenčních úrovní černé a bílé
  • nastavení hloubky ostrosti
  • nastavení plynulého pohybu (na vhodných materiálech)
  • přizpůsobení funkcí televizoru "zlepšujících obraz"
    v závislosti na zdroji
  • nastavení jasu/čidel světla vzhledem k podmínkám sledování

Pokročilá kalibrace:

  • (2/10/14/20) bodová kalibrace vyvážení bílé
  • vícebodová korekce hodnoty gamma (charakteristika jasu)
  • korekce barevného prostředí (vrcholků barev R,G,B a C,M,Y) ve třech rovinách (H/S/L), s analýzou až 90 vzorců barev (3 úrovně jasu a 5 úrovní sytosti pro každou barvu)
porovnat obrazy

3 Získáme obraz v režisérově podobě

2 Po kalibraci